Reinkarnacja i Biblia?

 

 

"Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali mu pytanie: 'Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy - on czy jego rodzice?' Jezus odpowiedział: 'Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże."

Jan 9,1-3

Fakty

 

 1. Jest sobie człowiek niewidomy od urodzenia.

 2. Uczniowie pytają, czy to, że jest niewidomy wynika z jego grzechu, czy z grzechu jego rodziców.

 3. Jezus odpowiada, że ślepota nie jest z grzechu jego ani rodziców jego, ale to taki 'bonus', żeby mogły objawić się na nim sprawy Boże.

Wnioski

 

 1. Uczniowie są przekonani, że ślepota tego człowieka wynika z grzechu.

 2. Uczniowie są przekonani, że albo zgrzeszyli rodzice tego człowieka, albo zgrzeszył on sam.

 3. Jezus nie jest zdziwiony pytaniem o przyczynę ślepoty niewidomego od urodzenia, a jednak odpowiada, że jest inna możliwość niż te, które zakładają.

 4. Uczniowie znają tylko dwa możliwe warianty przyczyny - Jezus wcale się temu nie dziwi.

 5. Założenie, że ślepota mogła być spowodowana grzechem rodziców wynika z przekonania, że Bóg karze grzechy ojców również na ich potomstwie. 

 6. Normalne jest również stwierdzenie, że niewidomy od urodzenia mógł zgrzeszyć przed swoim urodzeniem. Wynika stąd, że żył zanim się urodził. Normalka dla Żyda, ale nie dla chrześcijanina ;-)

Konsekwencje

 

 1. Ktoś może powiedzieć "ok, skoro żyłem wcześniej, żyję teraz, to pewnie będę żył i następny raz - hulaj dusza, piekła nie ma". 

 2. Ktoś inny może powiedzieć "skoro to, co robiłem wcześniej odbija się na tym, co jest w moim życiu teraz, to znaczy że to, co robię teraz ma wpływ na to, co będzie się działo u mnie w przyszłości".

 3. Jeszcze ktoś inny może spytać "komu wierzyć - sobie czy autorytetom? a jeśli autorytetom, to czy autorytety ponoszą odpowiedzialność za skutki mojej wiary?

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje bez względu na to, na czym je opiera. Nie ma znaczenia, czy słuchamy interpretacji autorytetów czy własnego serca. Różnica jest jedynie w tym, że albo ponosimy konsekwencje za przekonania własne, albo za czyjeś. Nawet jeśli przyjmujemy je za własne. Tutaj nie ma zwalania winy.  

Inne fragmenty Biblii mogące świadczyć o reinkarnacji

 

Mt 11,10-14

"On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść."

 

Mt 16,13-14

"Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: 'Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?' A oni odpowiedzieli: 'Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków'"

 

Mt 17,10-13

Wtedy zapytali Go uczniowie: 'Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?' On odparł: 'Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał'. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu."

 

Możemy zadać sobie pytanie: czy Żydzi rozpoznawali swoich proroków podobnie jak Tybetańczycy swoich lamów?

 

Twoje imię i nazwisko, nick

Twój e-mail

KOMENTARZE


 

beznadzieja twoje wnioski można skomentować jednym słowem "beznadzieja"

 

Ania


Przez całe Pismo Święte przewija się prawda o zmartwychwstaniu, przecież Jezus zmartwychwstał! A wy tu wyskakujecie z reinkarnacją. Nie chcem być nie miły, ale moim zdaniem możecie sprawić, że ktoś słaby odstąpi od wiary prawdziwej, a "biada tym przez których przyjdą zgorszenia"


Darek


Witam pięknie. chciałam powiedzieć, że zaciekawiła mnie ta strona po prawdzie dopiero się z nią zapoznaje czuję jednak że warto!!! Pozdrawiam wszystkich, którzy współtworzą tą stronkę !!
.....to chyba jest dobroć, tak się rodzi, gdy człowiek, naturalnym odruchem serca, staje obok twojego cierpienia, dłoń ujmuje... pójdziemy teraz razem kawałek... tak powie i tak się poznaje w głębinach nieba imiona wszystkich gwiazd.....


Ania


W/g mnie fragmenty te nie stanowią dowodu co do istnienia reinkarnacji. Natomiast czystym zaprzeczeniem reinkarncji jest sprawa Sądu Ostatecznego i zmartwychwstanie na Sąd wszystkich zmarłych... "ziemia i woda wydadzą umarłych. Wszyscy powstaną zmartwych na sąd Boży. Dusze powrócą do swych ciał..." Gdyby istniała reinkarnacja czyli odnowa duszy w innym ciele, co stałoby się z ciałem które dusza miała poprzednio skoro wszyscy mają powstać zmartwych na Sąd Ostateczny? W/g reinkarnacji dusza może narodzić się wielokrotnie w ciałach innych. A poprzednie ciała duszy? Pojęcie reinkarnacji to zaprzeczenie Sądu Ostatecznego i Objawieniu Św. Jana. Człowiek żyjący nie myśli jako dusza czy istota o wyższa. W jednym wcieleniu człowiek mógłby być wyznawcą Boga w następnym inny człowiek z tą samą duszą wyznawcą szatana. W momencie Sadu Ostatecznego ostatnim wcielenie duszy byłby ten drugi człowiek. Wtedy dusza idzie na potępienie, a co z pierwszym wcieleniem? Dla mnie reinkarnacja jest zaprzeczeniem tego w co wierzymy.


Marek Ziembiński


 

Od lat interesują mnie rozwój duchowy, a reinkarnacja jest dla mnie tak oczywista, jak niegdyś niebo i piekło, którymi mnie karmiono w dzieciństwie. Wiele przemawia za tym, że reinkarnacja jest faktem, natomiast przeciwko są głównie ludzie o ciasnych umysłach, którzy boją się nawet dopuścić taką myśl.
Im trafniejsze argumenty będziemy przytaczać za istnieniem reinkarnacji, tym wścieklejsze będą ataki.
Nie ma ludzi bardziej ślepych niż ci, którzy nie chcą widzieć.
Wielu twierdzi, że nie ma dowodów na istnienie reinkarnacji, więc ja pytam: jakie są dowody, że jej nie ma?


Poniżej przytoczę fragment książki "Praktyczny kurs okultyzmu", w którym autor nie przytacza dowodów na istnienie reinkarnacji, ale odwołuje się do naszego rozumu i poczucia sprawiedliwości (bo czyż Bóg nie jest sprawiedliwy), do którego tak często odwołują się działacze chrześcijańscy.


"Czy bóg istnieje, a jeśli tak, to czemu wszędzie panuje śmierć, dlaczego słabego zwycięża silny, mali padają ofiarą wielkich?
Jeżeli Bóg naprawdę istnieje, skąd tyle nędzy na świecie, tyle niezasłużonego cierpienia, tyle niesprawiedliwie uprzywilejowanych? Po cóż się dzieją te niewytłumaczone zdarzenia - oto mężczyzna w sile wieku traci nagle wzrok, a matkę karmiącą niemowlę zabija samochód; ileż dzieci męczy się niewinnie w długich dotkliwych chorobach? Czyż naprawdę powiedzieć musimy wraz z Millem, że jeśli istnieje Bóg, to albo się tymi sprawami wcale nie zajmuje, albo nie jest w stanie zmienić w nich cośkolwiek?!
Komunałem o niezbadanych wyrokach Opatrzności nie rozwiązujemy problemu, a dowodzimy tylko naszej zupełnej niewiedzy.
Czy dobro pociąga za sobą nagrodę, a zło karę? Doświadczenie nam mówi, że nie. Zbrodniarz buja swobodnie po świecie, ludzie niewinni giną czasem w więzieniach. Przeciętni i marni zdobywają dostatki i stanowiska, a ludzie o istotnej wartości uginają się pod brzemieniem trosk i niedostatków.
Kościoły, które pragną ludzkości pomagać, tracą powoli możność działania, a występek zdaje się być silniejszy z każdym dniem. W interesach, handlu uczciwość nie popłaca. Na targowiskach oszust jest panem, święty by tam miejsca nie znalazł. Cnoty chrześcijańskie nie mogą się oprzeć brutalnej sile, wszak musimy się zbroić, by uchronić nasze domy od rabunku. Te i tym podobne zdania słyszy się dziś naokoło.
Te więc zagadnienia niepokoją współczesną ludzkość i niejedno serce napełniają rozpaczą. Jeśli pozostaną bez odpowiedzi, to cała religia traci swą wartość i nie dziw, że ludzie nie chcą sięgać za świat materialny. Musi więc znaleźć rozwiązanie, klucz, który zdołałby otworzyć wszystkie wrota, wracając życiu ducha jego istotną rzeczywistość, odnawiając wiarę w sprawiedliwość, prawo i cel życia.
Kluczem tym jest reinkarnacja".

 

Leo da Vinci


fragment krótkiej wymiany zdań, m.in. na temat reinkarnacji w panią Krystyną Kupnicką można przeczytać tutaj.


 

 

<< powrót